Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Gabreiila
07:01
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viatoffifee toffifee
Gabreiila
06:59
7010 be65 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viacoffeebitch coffeebitch
Gabreiila
06:59
8610 ca69 500
Reposted fromtfu tfu viacoffeebitch coffeebitch
Gabreiila
06:57
Gabreiila
06:57
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita via100suns 100suns
Gabreiila
06:55
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin

June 20 2017

Gabreiila
16:09
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viacoffeebitch coffeebitch
Gabreiila
16:05
Gabreiila
16:04
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viazorza zorza
Gabreiila
16:04
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viazmora zmora
Gabreiila
15:37
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
15:35
Gabreiila
15:35
- Lu­bisz mnie - ciągnęła da­lej - z po­wodu, o którym ci już mówiłam: przełamałam twoją sa­mot­ność, przechwy­ciłam cię tuż przed wro­tami piekła i znów obudziłam. Ale chcę więcej od ciebie, o wiele więcej. Chcę cię w so­bie rozkochać. 
— Hermann Hesse
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaevveell evveell
Gabreiila
15:13
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaevveell evveell
Gabreiila
15:07
Gabreiila
15:05
5900 cc0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaemciu emciu
Gabreiila
15:05
2188 5242 500
Gabreiila
15:01
Reposted fromFlau Flau viaemciu emciu
14:59
4439 aa0b
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaemciu emciu
Gabreiila
14:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl