Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

Gabreiila
17:38

September 21 2018

Gabreiila
16:19
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Gabreiila
16:17
jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
Gabreiila
09:35
7707 0dae 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl
Gabreiila
09:34
Reposted fromshakeme shakeme viaRudeGirl RudeGirl

September 20 2018

Gabreiila
18:40
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Gabreiila
18:36

September 17 2018

Gabreiila
20:17
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viapsychedelix psychedelix
Gabreiila
19:26
2566 9af4 500
Gabreiila
19:23
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoffifee toffifee
Gabreiila
19:21

September 15 2018

Gabreiila
11:02
3483 6369 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Gabreiila
11:00
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viairmelin irmelin
Gabreiila
10:58
Gabreiila
10:56
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit vialikearollingstone likearollingstone
Gabreiila
10:54
Nie oddzwonię, nie odpiszę. Obie dłonie mam zajęte spróbuj źle o mnie nie myśleć.
— Małpa & Włodi- Po sygnale
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
Gabreiila
10:50
Gabreiila
10:50
Gabreiila
10:49
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viaevveell evveell
Gabreiila
09:58
7278 f906 500
Reposted fromzciach zciach viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl