Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

Gabreiila
18:43
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir via100suns 100suns
Gabreiila
18:42
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaRudeGirl RudeGirl
Gabreiila
18:41
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vianot66 not66
Gabreiila
18:40
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viatoffifee toffifee
17:21
Gabreiila
17:21
6122 4289 500
Nasze życie na jednym obrazku
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
Gabreiila
17:19
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viazmora zmora
Gabreiila
17:18
0500 2f28
17:17
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi vianocnatesciowa nocnatesciowa
Gabreiila
17:17
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viano-longer-kore no-longer-kore
Gabreiila
17:16
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazmora zmora

December 05 2017

Gabreiila
23:26
Gabreiila
23:26
6573 8012 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabirke birke
Gabreiila
23:23
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaRudeGirl RudeGirl
Gabreiila
23:22
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoffifee toffifee
Gabreiila
23:15
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viagrzej grzej
Gabreiila
23:14
8167 3003 500
Egon Schiele
Man and Woman (Lovers I)
Gabreiila
23:14
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaalaalaala alaalaala

December 04 2017

Gabreiila
23:07
6799 3dc9 500
Reposted from3ch0 3ch0 viairmelin irmelin
Gabreiila
23:06
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl