Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

Gabreiila
13:50
Gabreiila
13:50
Gabreiila
11:15

July 16 2018

Gabreiila
21:21
Gabreiila
21:18
Gabreiila
21:14
Reposted fromposzum poszum viamrrru mrrru
Gabreiila
21:08
21:04

Microsculpture: Macro Photographs of Iridescent Insects Composed of 10,000 Images by Levon Biss

Iridescent Bark Mantis

Iridescent Bark Mantis

Photographer Levon Biss (previously) shoots highly detailed images of insect specimens for his continuing series Microsculpture, combining 8,000 to 10,000 individual shots to produce the final piece. Included in this selection are the shield bug and tricolored jewel beetle, which were both collected by famous naturalists. The former was collected by Charles Darwin during a visit to Australia in 1836, and brought back to the UK on the famed HMS Beagle. The luminescent tricolored jewel beetle was collected exactly two decades later by his contemporary Alfred Russell Wallace.

Biss has current exhibitions at the Hessischer Landesmuseum in Darmstadt, Germany through August 5, 2018 and Naturama in Svenborg, Denmark through November 25, 2018, in addition to his first US exhibit Microsculpture: The Insect Photography of Levon Biss which opened at the Houston Museum of Natural Science earlier this month. You can buy limited edition archival pieces on his online print shop, and view interactive versions of his highly detailed composite images on his Microsculpture website.

Detail of Iridescent Bark Mantis

Detail of Iridescent Bark Mantis

Detail of Iridescent Bark Mantis

Detail of Iridescent Bark Mantis

Tortoise Beetle

Tortoise Beetle

Detail of Tortoise Beetle

Detail of Tortoise Beetle

Detail of Tricolored Jewel Beetle

Detail of Tricolored Jewel Beetle

Tricolored Jewel Beetle

Tricolored Jewel Beetle

Shield Bug

Shield Bug

Reposted fromcuty cuty
Gabreiila
21:03
2321 7b54 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
Gabreiila
21:03
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
Gabreiila
21:02
2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:27
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:27
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
Gabreiila
20:24
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl
20:24
0297 0f76

nie pamiętam

July 09 2018

Gabreiila
13:44
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viazmora zmora
Gabreiila
13:42
9676 67f3
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatoffifee toffifee
Gabreiila
13:41
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viatoffifee toffifee
Gabreiila
13:40
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viatoffifee toffifee
Gabreiila
13:40
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl