Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

17:16
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
Gabreiila
17:15
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Gabreiila
17:14
0743 09aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Gabreiila
17:14
Samotność to nie brak ludzi, to brak zrozumienia i akceptacji.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Gabreiila
17:14
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
Gabreiila
17:14
1484 c8fa 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Gabreiila
17:13
8964 b16a 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viano-longer-kore no-longer-kore

April 12 2017

03:24
0850 1ee8 500

lu-art:

The nymphaeum - 1878 - William-Adolphe Bouguereau. Neoclassicism.

03:24
6960 bb48

love02bthings:

Van Gogh

Gabreiila
03:24
Gabreiila
03:22
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Gabreiila
03:22
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Gabreiila
03:21
4078 b1df 500
Wrocław
Reposted fromtfu tfu viakajakkowalik kajakkowalik
03:21
6796 98a0 500

Charles André Thomas - QUEENS
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/charles-andre-thomas-queens/

Reposted fromcuty cuty
03:20

Life as it Once Was

Women of a certain kind were at the heart of Life. Life magazine, that is. The Life magazine that was published for decades prior to Henry Luce’s highly popular photography magazine. Charles Dana Gibson, director of visual propaganda during World War I and creator of the Gibson Girl idyllic woman, was for a while the magazine’s editor. Cole Philips was a masterful illustrator who took that ideal beyond stereotype into paradigm. Here are but a few of thousands of amazingly idealized covers addressing the female form and the beauty exuded through popular art. If you are looking for the quintessential American wish, these covers and interior line drawings speak louder than words. Women of this era did not have it this good.

 

1002

 

1004

 

1005

 

1006

 

1007

 

1008

 

1009

 

1010

 

1012

 

1013

 

1001

 

1014

 

The 2017 PRINT RDA: Extended Deadline. Enter Now!

Enter the most respected competition in graphic design—now open to both pros and students—for a chance to have your work published, win a pass to HOW Design Live, and more. 2017 Judges: Aaron Draplin / Jessica Hische / Pum Lefebure / Ellen LuptonEddie OparaPaula Scher. Student work judges: PRINT editorial & creative director Debbie Millman and PRINT editor-in-chief Zachary Petit.

Draplin image: Leah Nash. Hische: Helena Price. Lupton: Michelle Qureshi. Scher: Ian Roberts.

The post Life as it Once Was appeared first on Print Magazine.

Reposted fromcuty cuty
03:20
Gabreiila
03:16
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via100suns 100suns
Gabreiila
03:16
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoffifee toffifee
Gabreiila
03:15
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoffifee toffifee
Gabreiila
03:14
9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl