Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

14:01
1196 8b46 500
Reposted fromcuty cuty

March 20 2017

Gabreiila
21:33
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viaNajada Najada
Gabreiila
21:31
Gdy Cie gryzę w szyje, Ty udajesz, ze nie boli!
— K.
Reposted fromPicki91 Picki91 viakubaf kubaf
Gabreiila
21:29
5648 0c6c
Reposted fromzaduzomysli zaduzomysli viagdziejestola gdziejestola
Gabreiila
21:28
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
Gabreiila
21:27
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viakrainakredek krainakredek
Gabreiila
21:26
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viaspontaneous spontaneous
Gabreiila
21:24
21:21
2277 4cc0 500
Reposted fromgreggles greggles viacoffeebitch coffeebitch
Gabreiila
21:20
21:20
Gabreiila
19:37

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viagrzej grzej
19:35
1720 f16a 500
Reposted fromstfn stfn viagrzej grzej
Gabreiila
19:35
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viasoadysta soadysta
18:47
0185 7c02 500

March 19 2017

21:26
6033 0efa 500
21:25
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viafourstrings fourstrings
Gabreiila
21:14
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viaintotheblack intotheblack
21:10
Gabreiila
20:51
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl