Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

Gabreiila
19:31
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viazmora zmora
Gabreiila
19:15
1847 41aa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee
Gabreiila
19:14
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viatoffifee toffifee
Gabreiila
19:14
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viatoffifee toffifee
19:14
6891 e525 500
Reposted fromsunlight sunlight viatoffifee toffifee
Gabreiila
19:14
1319 8d99 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
Gabreiila
19:13
1871 da24
Reposted fromsoftboi softboi viasoadysta soadysta
Gabreiila
19:12
Gabreiila
19:10
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
Reposted fromLotte Lotte viazmora zmora
Gabreiila
19:08
Gabreiila
19:08
"Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności. Cicho tu było całkowicie, wszystko tu było zakończone. I mnie się chciało już wszystko zakończyć".
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromniente niente viaintotheblack intotheblack
Gabreiila
18:43
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Gabreiila
18:42
Reposted fromgruetze gruetze viasoadysta soadysta
Gabreiila
18:39
The Sneeze - 1900
Gabreiila
18:38
Reposted fromneskim neskim viasoadysta soadysta
Gabreiila
18:38
4151 0534
Reposted fromdarshan darshan viasoadysta soadysta
Gabreiila
18:38
4148 1b9e 500
Reposted fromdarshan darshan viasoadysta soadysta
Gabreiila
18:38
4140 cc08 500
Reposted fromdarshan darshan viasoadysta soadysta
Gabreiila
18:38

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viazmora zmora
Gabreiila
18:37
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaalaalaala alaalaala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl