Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Gabreiila
18:27
Tęsknisz za czymś?
Gabreiila
18:27
2119 b437 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
Gabreiila
18:27
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
Gabreiila
18:21
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhynotme whynotme
Gabreiila
18:20
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
Gabreiila
18:19
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
Gabreiila
18:19
Gabreiila
18:19
4633 a0d2 500
Gabreiila
18:19
2996 8949
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs
Gabreiila
18:18
Reposted fromcici7 cici7 viatoffifee toffifee
Gabreiila
18:18
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatoffifee toffifee

November 06 2018

Gabreiila
20:45
5094 714d 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:45
7321 e2a1 500
Reposted fromfungi fungi viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:44
7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viatoffifee toffifee
20:42
5296 d930
Reposted fromlevindis levindis viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:36
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe viaverena-i-p verena-i-p
Gabreiila
20:36
0332 f452
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:35
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:34
9962 993e 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viatoffifee toffifee
Gabreiila
20:33
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl